پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه علوم و فنون مازندران

دانشکده مهندسی صنایع

پایان ­نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع­

گرایش صنایع

عنوان:

بهبود امکان­سنجی شیوه­نامه­ای بر پایه امکان­سنجی ریاضی- منطقی

استاد راهنما:

آقای دکتر رضا رمضانی خورشید دوست

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

1.1. مقدمه ………………………………………………………………………………………… 1
1.2. جنبه­های ارزیابی طرح……………………………………………………………………… 2
   1.2.1. ارزیابی بازار………………………………………………………………………… 3
1.2.2. ارزیابی فنی……………………………………………………………………………………………… 3
1.2.3. ارزیابی مالی…………………………………………………………………………………………….. 4
1.2.4. ارزیابی اقتصادی……………………………………………………………………………………. 4
1.3. هدف از اجرای پروژه و ضرورت انجام آن………………………………………………… 5
   1.3.1. مکان­یابی پروژه ………………………………………………………………….. 5
   1.3.2. معرفی دانش پروژه………………………………………………………………. 5
1.4. معرفی محصول………………………………………………………………….. 6
     1.4.1. کالاهای جایگزین………………………………………………………………… 9
         1.4.1.1. اهمیت کالای جایگزین…………………………………………………….. 9
        1.4.1.2.   شاخص هاي نقاط قوت كالاهاي جايگزين…………………………. 9
1.5. تنگناها و موانع اجرایی…………………………………………………………… 10
1.6. جمع­بندی……………………………………………………………….. 10
فصل 2: تبیین مساله  
2.1. مقدمه …………………………………………………………….. 12
2.2. برنامه پروژه……………………………………………………………………. 13
   2.2.1. تعيين محل اجرا……………………………………………………………………… 13
   2.2.2. تعیین ظرفيت يا وسعت ومحدوده­ی كار ……………………………………… 15
     2.2.3. تأمین منابع لازم …………………………………………………………………… 17
     2.2.4. فناوری مناسب………………………………………………………………….. 18
     2.2.5. تامين منابع مالي ……………………………………………………………… 19
2.3. مراحل مطالعات امکان­سنجی…………………………………………………………. 20
   2.3.1. شناسايي امكانات ………………………………………………………….. 20
   2.3.2. امكان­سنجي مقدماتی (مطالعه پیش از مطالعه امکان­سنجی)…………………… 22
       2.3.2.1. تحلیل حساسیت……………………………………………………. 23
2.3.3. امكان­سنجي نهايي………………………………………………………… 25
2.4. تعریف مساله……………………………………………………………………… 27

 

   2.4.1. امکان سنجی به روش ریاضی منطقی‌………………………………………………… 27
       2.4.1.1. مزایای رویکرد……………………………………………………….. 30
       2.4.1.2. معایب رویکرد………………………………………………. 30
   2.4.2. رویکرد سنجی شیوه­نامه­ای در پروژه‌های امکان­سنجی………………………….. 30
       2.4.1.1. مزایای رویکرد……………………………………………….. 34
       2.4.1.2. معایب رویکرد…………………………………………………….. 34
2.5. تعریف مساله………………………………………………………………. 35
2.6. جمع­بندی………………………………………………………………….. 35
   
فصل 3: مرور ادبیات  
3.1. مقدمه ……………………………………………………………………………. 36
3.2. روش­های پیشنهادی سازمان­های بین­المللی…………………………… 37
3.2.1. سازمان ملل متحد(1951)………………………………………………………………………….. 37
3.2.2. موسسه پژوهشی استانفورد(1954)……………………………………………………. 37
3.2.3. سازمان ملل متحد(1958)………………………………………………………………………….. 38
3.2.4. سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(1978) ………………………… 38
3.2.5. سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(1986)…………………………………. 38
3.2.6. سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(1991 و 1995)……………………………………. 39
3.3. جمع­بندی………………………………………………… 40

   
فصل 4: مدل پیشنهادی و روش حل  
4.1. مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. 41
4.2. مطالعه­ی نمونه­ها ……………………………………………………………………………………………. 42
4.2.1. مطالعات امکان سنجی واحد تولید مونومر وینیل استات ……………………………………………….. 42
     4.2.1.1. مطالعه تنگناها در این مطالعه………………………………………………………………………. 43
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید
4.2.2. پارک علم و فناوری استان گیلان………………………………………………………………………..

48 4.2.2.1. تعیین شاخص­های کلان ارزیابی اقتصادی توسعه پارک­های علم و فناوری در ایران………………

50        4.2.2.2. معیارهای ارزیابی طرح مطالعاتی (مرحله اول)…………………………………………………….

53        4.2.2.3. معیارهای ارزیابی (مرحله دوم)……………………………………………………………………

54        4.2.2.4. روش شناختی مربوط به ارزیابی اقتصادی توسعه پارک علم و فناوری گیلان……………………

54        4.2.2.5. . شناخت تنگناهای کلان پارک­های علم و فناوری………………………………………………..

55 4.3. مدل پیشنهادی……………………………………………………………………………………………….

58    4.3.1. ساختار شیوه­نامه­ای امکان­سنجی…………………………………………………………………………

59    4.3.2.ساختار امکان­سنجی بر مبنای مدل پیشنهادی……………………………………………………………

61    4.3.3. مباحث نظری مسئله……………………………………………………………………………………..

62    4.3.4. توضیح روابط بین مولفه­های مدل مطرح شده در این پروژه……………………………………………….

62 4.4. نقد و ارزیابی مباحث نظری مربوط به مساله………………………………………

74 4.5. جمع­بندی……………………………………………………………………….

78  

   

 
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فصل 5: نتیجه ­گیری و تحقیقات آتی  
5.1. نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………. 80
5.2. تحقیقات آتی ……………………………………………………………………….. 81
   
مراجع…………………………………………………………………………………………………………………… 82

 

چکیده­ :

در این رساله به موضوع بسیار شناخته شده “امکان­سنجی1” پروژه­ها با رویکرد سیستمی پرداخته می­گردد. کوشش بر این می باشد حتی­الامکان از مدل­های ریاضی-منطقی و تسهیلات گراف به موضوع “امکا­ن­سنجی” روی آورده گردد. در گام­های آغازین کارهای پییشین درمورد­ی امکان­سنجی مطالعه گردید و بر اساس آن مولفه­های موضوع و عوامل کلان مربوط تعیین گردید.

سپس، روابط بین مولفه­ها و عوامل کلان مربوط به موضوع “امکان­سنجی” به صورت ماتریس ربط­ها برای نمایش هست و نیست ربط با صفر و یک استخراج گردید. در این ماتریس از قوت ربط صرف­نظر گردید. مزیت بزرگ ماتریس یاد شده در این می باشد که می­توان یک ساختار گرافی برای موضوع “امکان­سنجی” فراهم نمود.

در گام بعد، یک ساختار دو سطحی برای امکان­سنجی ارائه گردید. در این ساختار ارتباط بین مولفه­ها و زیر مولفه­ها از ماتریس یاد شده قابل تعیین می باشد. به لحاظ محدودیت پژوهش، از پرداختن به صورت کامل بیشتر و استخراج سطوح زیرین پرهیز شده می باشد. در این مرحله پرسش بنیادین رساله مطرح می­گردد که چگونه می­توان امکان­سنجی را از چنبره­های ابهامات متنی و نیز از گوناگونی تفاوت ­شیوه­نامه­ای2 دور نمود. برای این مقصود، گزاره­های رایج در مطالعات ­امکان­سنجی به دو دسته کمیت­پذیر3 و کمیت­ناپذیر4 تفکیک گردید. کمیت­پذیرها شامل همه عوامل و روابط موجود در مولفه­ها یا بین مولفه­ای می باشد که می­توان یه صورت ریاضی-منطقی تبدیل نمود و کمیت ­ناپذیرها را نمی­توان تبدیل نمود.

سرانجام می­توان یک موضوع مورد امکان­سنجی را به دو بخش “فضای امکان” و “اهداف” مورد نظر تقسیم نمود. هر یک از این دو بخش خود به دو زیربخش کمیت­پذیر و کمیت ­ناپذیر تفکیک می­گردد. “فضای امکان” با تنگناها شناخته می­گردد. این ویژگی­ها برای تنگناها نیز صادق خواهد بود. در مورد اهداف در امکان­سنجی، مثل اینکه هدف معادل مفهوم goal مورد نظر می باشد- البته کمتر هدف با نامطلوبیت دو سویه مورد نظر می باشد- با این تفاصیل برای هدف­ها –به معنایی که یاد گردید- نیز کمیت­پذیری و کمیت ناپذیری مطرح می باشد. در این رساله مجموعه­ای از اهداف و تنگناهای کمیت­پذیر آورده شده می باشد، سهم مهم این رساله ارایه­ی یک نگاه نو بر پایه رویکرد سیستمی به موضوع مرسوم و شناخته شده “امکان­سنجی” می باشد. این نگاه از فنون و ابزارهای رویکرد سیستمی بهره گرفته می باشد. دستاورد پژوهش نشان دادن امکان بهره­گیری از تسهیلات ریاضی-منطقی برای صورت­بندی بخشی از امکان­سنجی می باشد.
1.1.مقدمه

طرح یا پروژه چیست؟

طرح یا پروژه، ایده یا پیشنهادی می باشد که به صورت مجموعه­ای از کارها و عملیات مطرح می­گردد.همچنین پروژه را چنین تعریف می­کنند:

پروژه، متشکل از فعالیت­های منطقی و مرتبط به یکدیگر می باشد که زیرنظر یک مدیریت و ارگان اجرایی مشخص، در چارچوب برنامه زمانی و بودجه از پیش تعیین شده­ای اجرا می­گردد]2[.

به گونه کلی هدف­های اصلی پروژه­ها، کیفیت­ها یا کمیت­هایی هستند که اگر به گونه مستقیم قابل سنجش و اندازه­گیری نباشند، مقدار یا کیفیت و چگونگی آنها، هم قبل و هم بعد از اجرای پروژه، از طریق سنجش و اندازه­گیری متغیرها، نمود­ها

 

و شاخص­ها، به گونه غیرمستقیم قابل اندازه­گیری می باشد. هدف­های فرعی یا مقاصد پروژه، غالبا کمیت­ها و پدیده­هایی هستند که به گونه مستقیم قابل سنجش و اندازه­گیری­اند و دسترسی به مقادیر آنها، موجب تشخیص مقادیر هدف­های اصلی پروژه می­گردد.

پروژه را بر حسب هزینه، موضوع، اندازه یا حجم و حیطه تاثیرگذاری آن به گروه­های مختلفی تقسیم کرده­اند. بعضی از انواع پروژه­ها عبارتند از :

  1. پروژه احداث و تجهیز کارخانه
  2. پروژه احداث و تجهیز یک بیمارستان
  3. پروژه ایجاد خط تولید یک محصول جدید
  4. پروژه تغییر تکنولوژی تولید یک محصول
  5. پروژه بازسازی و اصلاح تشکیلات اداری
  6. پروژه طراحی و ایجاد یک سیستم اطلاعاتی
  7. پروژه پژوهش و توسعه.

هر پروژه، یک “دوره زندگی” مشخص دارد. “دوره زندگی” پروژه، از آغاز تا انتها، از مراحل قابل تشخیص و قابل تعریفی تشکیل شده می باشد. در هر یک از مراحل اجرای یک پروژه، بنا بر موضوع، نوع، طبیعت و اندازه آن، کارها و فعالیتهای گوناگونی انجام می­گردد. از این رو، مراحل زندگی یک پروژه، ممکن می باشد با سایر پروژه­ها متفاوت باشد. هر پروژه در یک تقسیم­بندی عمومی، دارای مراحل مطالعه، تعریف، طراحی، ساخت یا اجرا، نصب و راه­اندازی و بهره­برداری و ارزیابی می باشد.

مهندسان مشاور و پیمانکاران، معمولا مراحل مطالعه و تعریف (امکان­سنجی یا تهیه و ارزیابی پروژه) را فاز یک، مرحله طراحی را فاز دو و مراحل ساخت، اجرا و نصب و راه­اندازی را فاز سه می­نامند.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تعداد صفحه : 95

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان