مهندسی صنایع

فایل پایان نامه : پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی بررسی موردی شرکت پاکديس ارومیه

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

دانشگاهصنعتي اروميه

پردیس دانشگاهی

گروه مهندسی صنایع

پایان نامه كارشناسي‌ ارشد رشته مهندسی صنایع

گرايش صنایع

عنوان:‌

مطالعه ارتباط بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی مطالعه موردی شرکت پاکديس ارومیه

استاد راهنما:

دكتر هاشم عمرانی

(بیشتر…)

By 92, ago